Afbeeldingtitel bij project 1

Baggeren Prorail Randstad Noord

subtitel bij project 1

Baggeren Prorail Randstad Noord

Vrieswijk Kraanbedrijf heeft in de afgelopen periode baggerwerkzaamheden uitgevoerd in samenwerking met Oosterhof Holman Milieutechniek B.V. voor Prorail Randstad Noord. De werkzaamheden strekten zich uit over de gehele randstad. Te beginnen in de buurt van Harmelen en Woerden zijn wij opgestoomd naar Amsterdam en Hoorn. Het project betrof ca. 16.000 m³ baggerspecie. een deel van dit materiaal is vervuild en wordt afgevoerd naar een erkend verwerker. Een ander deel is schone baggerspecie maar dient ook afgevoerd te worden omdat er geen ruimte langs de watergang is om de baggerspecie te verwerken. En een derde deel van het materiaal kan op de kant verwerkt worden mits de specie niet vervuild is. De werkzaamheden zullen in september 2013 afgerond zijn.

  • Project 1 topafbeelding

Vrieswijk Kraanbedrijf is op dit moment bezig met baggerwerkzaamheden in samenwerking met Oosterhof Holman Milieutechniek B.V. voor Prorail Randstad Noord. De werkzaamheden strekken zich uit over de gehele randstad. Te beginnen in de buurt van Harmelen zijn we momenteel bezig rond Amsterdam en Hoorn. Het project betreft ca 16.000 m³ baggerspecie. Een deel van dit materiaal is vervuild en wordt afgevoerd naar een erkend baggerdepot. Een ander deel is schone baggerspecie maar moet afgevoerd worden omdat er geen ruimte langs de watergang beschikbaar is om de baggerspecie te verwerken. En een derde deel van de baggerspecie kan op de kant verwerkt worden mits de specie niet vervuild is. De werkzaamheden zullen eind 2012 afgerond zijn.

Galerie

  • Galerie 1
  • Galerie 2
  • Galerie 3
  • Galerie 4
  • Galerie 5
  • Galerie 6
  • Galerie 7
  • Galerie 8

Alle projecten: